Automatizácia

Automatizácia je charakteristická uskutočňovaním výrobných, riadiacich, kontrolných a ostatných procesov vo výrobe bez priameho zásahu človeka. Človek zväčša celý proces iba kontroluje a riadi za pomoci výpočtovej techniky. Automatizácia umožňuje zvyšovanie produktivity práce, rast výroby, zníženie omylov, zníženie nákladov, zlepšenie kvality a celkové zvyšovanie efektivity výroby.

zvýšená produktivita
vysoká miera presnosti
výroba 24/7
znížená priama ľudská práca
variabilita výroby
zrýchlenie výroby
lepší prehľad o výrobe
kvalitnejšie prostredie
kooperácia viacerých procesov
výroba komplexných a zložitých produktov
príprava na priemysel 4.0
príprava na umelú inteligenciu