Produkty: Fotografie a video

Automatizovaný vysekávací stroj s vymeniteľným vysekávacím nástrojom a separáciou vysekaných kusov.

Simulácia pohybov zvárania so siedmou osou robota.

Otočný stôl, siedma os robota.

Prípravky pre nažehľovanie a šitie

Nakladanie stelky do topánok robotom

Prípravok pre helmu