Robotic Aplikacie


vaša budúcnosť výroby…

Priemysel 4.0

 

 

Pri spolupráci človeka a robota spoločne pracujú človek a stroj ruka v ruke. Človek riadi a kontroluje výrobu, robot preberá telesne namáhavé práce. Obaja podávajú svoje špecifické schopnosti: rozhodujúca zásada programu Priemysel 4.0.