Robotic Aplikacie


vaša budúcnosť výroby…

O nás

Našim zákazníkom ponúkame komplexné návrhy potrebné k vyriešeniu ich výroby. Podľa požiadaviek zákazníka a spoločnej konzultácii sú naši špecialisti schopní vytvoriť diela na kľúč, t.j. od navrhnutia riešenia cez jeho realizáciu a montáž, naprogramovanie až po uvedenie do prevádzky a odovzdanie konečnému zákazníkovi.

Pokračovať v čítaní „O nás“

Automatizácia

Automatizácia je charakteristická uskutočňovaním výrobných, riadiacich, kontrolných a ostatných procesov vo výrobe bez priameho zásahu človeka. Človek zväčša celý proces iba kontroluje a riadi za pomoci výpočtovej techniky. Automatizácia umožňuje zvyšovanie produktivity práce, rast výroby, zníženie omylov, zníženie nákladov, zlepšenie kvality a celkové zvyšovanie efektivity výroby.

zvýšená produktivita
vysoká miera presnosti
výroba 24/7
znížená priama ľudská práca
variabilita výroby
zrýchlenie výroby
lepší prehľad o výrobe
kvalitnejšie prostredie
kooperácia viacerých procesov
výroba komplexných a zložitých produktov
príprava na priemysel 4.0
príprava na umelú inteligenciu

 

Priemysel 4.0

Pri spolupráci človeka a robota spoločne pracujú človek a stroj ruka v ruke. Človek riadi a kontroluje výrobu, robot preberá telesne namáhavé práce. Obaja podávajú svoje špecifické schopnosti: rozhodujúca zásada programu Priemysel 4.0.

Pokračovať v čítaní „Priemysel 4.0“