Priemysel 4.0

Pri spolupráci človeka a robota spoločne pracujú človek a stroj ruka v ruke. Človek riadi a kontroluje výrobu, robot preberá telesne namáhavé práce. Obaja podávajú svoje špecifické schopnosti: rozhodujúca zásada programu Priemysel 4.0.

V dnešnom globálnom kontexte priemyslu musí každý výrobca prehodnotiť svoje plány v globálnom merítku a svetovej ekonomike. Veľké priemyselné mocnosti začínajú strácať dominanciu voči novým konkurentom na trhu. Zatiaľ čo v niektorých rozvojových krajinách je množstvo lacnej pracovnej sily, na našom území dochádza k úbytku pracovných síl. Problém globálnej konkurencieschopnosti a úbytku pracovných síl môžeme čeliť práve zavádzaním výdobytkov Priemyslu 4.0.

K základným rysom modernizovaného priemyslu patrí prepojenie jednotlivých systémov v rámci inteligentnej továrne, integrácia analýz a vývoja priamo do výroby, medzipodniková integrácia do spoločného systému, aplikácia techniky od projektovania až po servis výrobku, či zrýchlenie technológií za pomoci robotou, senzorov, programov a umelej inteligencie.

Priemysel 4.0

 

  • využívanie spojenia kybernetických a fyzických systémov v celom procese

Priemysel 3.0

  • za pomoci IT systémov umožnená automatizácia výroby

Priemysel 2.0

  • zefektívnenie výroby deľbou práce a pásovou výrobou

Priemysel 1.0

  • prvá továrenská výroba vďaka parnému stroju